STEUN KORZO

Korzo is een theater in de binnenstad van Den Haag en productiehuis voor de dans. Als artistiek producent en cultureel ondernemer wil Korzo de ruimte bieden aan nieuwe ontwikkelingen in de podiumkunsten. Korzo werkt aan (talent)ontwikkeling in de kunsten en toont het resultaat daarvan voor een breed publiek. Korzo kiest niet voor één stijl of school maar biedt ruimte aan elke door de kunstenaar gekozen richting, elke signatuur of zoektocht, waarbij kwaliteit het enkele criterium is. Met deze diversiteit aan activiteiten brengt Korzo kunstenaars uit de hele wereld naar Den Haag. Het werk dat in Korzo geproduceerd wordt, wordt vervolgens over de hele wereld vertoond. 

Korzo is een belangrijke schakel in de ontwikkeling van choreografen in Nederland. Korzo scout nieuw talent, slijpt artistieke identiteiten fijn en zet loopbanen van beginnende kunstenaars in gang. En misschien wel net zo belangrijk, Korzo geeft zichtbaarheid aan dat talent. In tijden waarin de overheid zich terugtrekt als financier van de kunst, wordt de steun van het publiek steeds belangrijker. De financiering van de activiteiten van Korzo leunt voor een deel op donaties van particulieren, fondsen en bedrijven. Hierbij informeren wij u graag over hoe u onze activiteiten kunt steunen met uw gift, of door schakels te kopen.

Schakel mee!
Bent u geïnteresseerd in de ontwikkeling van talent? En wilt u daar bij betrokken zijn? Schakel dan mee met Korzo en steun de talentontwikkeling van choreografen in Nederland. Door uw donatie kunt u de talenten van Korzo ondersteunen en zelf beslissen op welke wijze u verbonden bent aan Korzo en haar makers. 

U kunt uw bijdrage storten op bankrekeningnummer NL10ABNA0596591993 o.v.v. ‘Korzo schakel’. Uw Korzopas wordt zo spoedig mogelijk opgestuurd naar de adresgegevens die zojuist door u zijn opgegeven.

Steun Korzo

Adres

bezoekadres
Prinsestraat 42
2513 CE Den Haag

postadres
Postbus 13407
2501 EK Den Haag

tel: 070-3637540
fax: 070-3562251

Route
Contact
Colofon
Disclaimer

Twitter