'Via dans kom je met het goede van de mens in aanraking'

Ontmoetingen in Korzo: Het publiek en de makers

door Ellen Dorrestein

Korzo is al jaren een ontmoetingsplek voor jong en oud, amateurs en professionals, publiek en artiesten. Het is een plek waar mensen elkaar vinden en uit een gelijkwaardige interesse voor elkaars verhaal met elkaar in gesprek gaan. Geregeld ontstaan er uit die ontmoetingen nieuwe samenwerkingen. Het werd tijd om deze bijzondere verhalen op te schrijven en te delen.

In de Volkskrant stond:‘…ontwapenend: uiteindelijk staat iedereen op de dansvloer, zelfs de meest cynische toeschouwer’. En in de Theaterkrant ‘Van allerlei kanten wordt het publiek geprikkeld en bevraagd.’ Voor het CaDance festival onderzocht choreografenduo Jérôme Meyer en Isabelle Chaffaud de relatie tussen voorstelling en publiek en in het bijzonder: hoe krijg je publiek zo ver om ook deel uit te maken van de performance? Dit onderzoek kwam niet alleen tijdens de voorstelling SOUL #1 Audience tot uiting, maar werd ook onderdeel van hun maakproces. In hun zogenaamde creative hub exchanges nodigden zij publiek uit om tijdens het repetitieproces met hen mee te denken en discussiëren. Ik ging in gesprek met hen en één van de actieve toeschouwers Nicoline Zemering over deze bijzondere ontmoetingen.

De interactie: in gesprek met publiek
Eerder werkten Jérôme en Isabelle al met Nicoline samen tijdens het project Good [Old] Times, My Tasteful Life, waar zij als amateurdanser aan mee deed. Voor Nicoline was het dan ook logisch betrokken te raken bij het maken van SOUL #1. Nicoline: 'Ik voel erg veel loyaliteit richting Jérôme en Isabelle. Die loyaliteit komt voort uit een bewondering voor hoe ze je meenemen als danser en hoe ze je kunnen meenemen als publiek. Hun wens voor SOUL #1, de interactie met het publiek tijdens de voorstelling, vond ik wel spannend. Ik dacht: hoe gaan ze dat voor elkaar krijgen?'

Die wens om meer interactie aan te gaan komt voort uit een frustratie bij de makers. Isabelle: 'Wanneer ik naar een dansvoorstelling kijk, heb ik vaak het gevoel dat ik naar iets zit te kijken dat overduidelijk gemaakt is om mij te pleasen. Of ik voel het tegenovergestelde: dat mijn aanwezigheid als publiek niet van belang is. Terwijl een voorstelling juist om het publiek zou moeten draaien.” Vandaar dat Jérôme en Isabelle al vroeg in het maakproces begonnen met het organiseren van de hubs. Volgens Jérôme waren deze enerzijds een manier om te kunnen oefenen met het mee laten doen van publiek, maar anderzijds een manier om in gesprek te raken. Jérôme: “we wilden het publiek een kans geven haar ervaringen met ons te delen.”

Die kans werd veelvuldig gegrepen, ook door Nicoline: 'Je merkte dat Jérôme en Isabelle echt geïnteresseerd waren in wat we ervoeren op emotioneel niveau. De discussie ging veel meer over wat we voelden, of wanneer we bereid waren om mee te doen met de dans en niet over wat we van de choreografie of van de dansers vonden.'

Loslaten en je overgeven
Nicoline bleek een behoorlijke aanwinst voor het maakproces. Jérôme: 'Ze was een heel actief lid van het publiek. Ze was altijd bereid om hardop uit te spreken wat ze voelde of vond van de ervaring en dat was voor ons waardevol.' Wat Jérôme en Isabelle betreft zou SOUL  #1 Audience in zijn huidige vorm niet kunnen bestaan zonder de bijdrage van Nicoline en de andere publieksleden die bij de hubs zijn geweest.

Andersom lijkt de samenwerking ook voor Nicoline iets te hebben opgeleverd. Isabelle: 'Toen we Nicoline leerden kennen had ik de indruk dat ze belemmerd werd in haar ideeën over hoe dans eruit zou moeten zien of wat een voorstelling hoort te zijn. Nu heb ik het idee dat ze dat heeft losgelaten zonder haar enthousiasme voor dans te verliezen.' Dit wordt bevestigd door Nicoline: 'Een aantal jaren geleden zou ik me niet hebben kunnen overgeven. Door mee te doen met voorstellingen ben ik vrijer geworden en de samenwerkingen met Isabelle en Jérôme hebben me zachter gemaakt. Gelukkiger. Via dans kom je met het goede van de mens in aanraking.'

 

Posted on 30 March 2017 | 0 reacties

You are here

Adres

bezoekadres
Prinsestraat 42
2513 CE Den Haag

postadres
Postbus 13407
2501 EK Den Haag

070-3637540

Route
Contact
Colofon
Disclaimer

Twitter