Tangent

Amos Ben-Tal, Kenzo Kusuda | Korzo producties

Tangent het duet dat Kenzo Kusuda creëerde in samenwerking met de Israëlische danser /choreograaf Amos Ben-Tal, in opdracht van het CaDance festival 2006. Deze opdracht maakte deel uit van de festivalserie Double Intuition. Voor deze reeks duetten nodigde CaDance twee choreografen een duet te maken, waarin zij ook zelf als dansers optraden. Twee artistieke visies en twee sterke danspersoonlijkheden, samen gebracht in een soort artistieke hogedrukpan. De dynamiek van intuïtieve communicatie speelde in dit creatieproces een belangrijke rol.

Zij werkten nooit eerder samen en tot voor kort hadden zij elkaar nog nooit ontmoet. In aanloop van het CaDance festival staan zij nu ineens samen in studio met als opdracht samen een korte choreografie te maken en zelf te dansen; een uitdaging waarbij hun intuitie een belangrijke gids zal zijn.

In Tangent is te zien hoe twee mensen elkaar aftasten, elkaar vinden of juist weer loslaten. ‘Tangent’ staat voor het punt, of beter gezegd een situatie, waarin iemand plotseling van koers verandert, een andere richting inslaat. Ook wel gevisualiseerd als het moment waarop een curve een rechte diagonaal raakt en vervolgens weer afbuigt. Amos Ben-Tal en Kenzo Kusuda staan in hun choreografie stil bij wat er in zo’n proces gebeurt. Zij vergelijken het met een moment van samen wakker worden; ontwakend uit een eigen wereld, waar de ander niets van weet, tasten zij de ruimte af, ontmoeten zij de ander en vloeien hun werelden even samen. 

Choreografie en dans Kenzo Kusuda & Amos Ben-Tal  | lichtontwerp Egbert Mellema | kostuums Carlijn Petemeijer | Tangent is een CaDance opdracht en werd financieel mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Gemeente Den Haag met het actieplan cultuurbereik en het Ministerie van OCW.

uit de pers

Ook de ontmoetingen tussen dansmakers in Tangent heeft spannende uitkomsten opgeleverd. De verinnerlijkte ‘achter het zwart van je ogen’ dans van Kusuda en de aardse stoerheid van Amos Ben-Tal is een mooie confrontatie tussen werelden waarin soms terloops, soms geforceerd, uiting wordt gegeven aan het verlangen naar contact.’ (Trouw, november 2006)

You are here

Adres

bezoekadres
Prinsestraat 42
2513 CE Den Haag

postadres
Postbus 13407
2501 EK Den Haag

070-3637540

Route
Contact
Colofon
Disclaimer

Twitter